Zawór bezpieczeństwa

38,50

Przeznaczony jest do grzejników elektrycznych (niepodłączonych do c.o.). Zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wewnątrz grzejnika, związanym z temperaturową rozszerzalnością cieczy.